Leaders

Trần Đại Quang

Trần Đại Quang Trần Đại Quang   8th President of Vietnam Incumbent Assumed office 2 April 2016 General Secretary Nguyễn Phú Trọng Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc Vice President Đặng Thị Ngọc Thịnh Preceded by Trương Tấn Sang Minister of Public Security In office 3 August 2011 – 8 April 2016 Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng… Read More Trần Đại Quang