Leaders

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc Nguyen Xuan Phuc   7th Prime Minister of Vietnam Incumbent Assumed office 7 April 2016 General Secretary Nguyen Phu Trong President Tran Dai Quang Deputy Truong Hoa Binh Preceded by Nguyen Tan Dung Deputy Prime Minister of Vietnam In office 2 August 2011 – 7 April 2016 Prime Minister Nguyen Phu Trong Preceded… Read More Nguyễn Xuân Phúc

Leaders

Trần Đại Quang

Trần Đại Quang Trần Đại Quang   8th President of Vietnam Incumbent Assumed office 2 April 2016 General Secretary Nguyễn Phú Trọng Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc Vice President Đặng Thị Ngọc Thịnh Preceded by Trương Tấn Sang Minister of Public Security In office 3 August 2011 – 8 April 2016 Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng… Read More Trần Đại Quang

Leaders

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Phú Trọng   General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam Incumbent Assumed office 19 January 2011 President Trương Tấn Sang Trần Đại Quang Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Xuân Phúc Preceded by Nông Đức Mạnh Secretary of the Central Military Commission of the Communist Party… Read More Nguyễn Phú Trọng